menu_syndiasmos

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μάρκος Μπόλαρης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης

Όραμά μας είναι μια «πράσινη» και κοινωνικά δίκαιη Κεντρική Μακεδονία. Με δυναμική οικονομική ανάπτυξη, δίκαιη κατανομήτου παραγόμενου πλούτου, ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας και προστασία του περιβάλλοντος.
Το σχέδιο για την υλοποίηση του οράματός μας στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

  • Στην κοινωνικά δίκαιη έξοδο της Περιφέρειας από την κρίση
  • Στην πράσινη ανάπτυξη
  • Στην ισχυρή παρουσία μας στην Ευρώπη των Περιφερειών.
  • Σε ένα νέο μοντέλο δημοκρατικής περιφερειακής διακυβέρνησης με χρηστή διοίκηση, ενεργό συμμετοχή των πολιτών, διαφάνεια, λογοδοσία και έλεγχο.
 

Ανακοίνωση της ΕΝ.Π.Ε. για την αξιολόγηση των υπαλλήλων των Περιφερειών

Δημοσιέυματα

enpe-300x202

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τοποθετείται πάγια υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων της το οποίο θα παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του έργου τους προς όφελος του πολίτη και των ίδιων των εργαζομένων.
Το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων που εισάγεται με το Ν. 4250/2014 προδήλως δεν πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια, ενώ παράλληλα υφίστανται ζητήματα αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του, τα οποία έχουν επισημανθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία, βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας, η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιβάλλεται ο εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων και απαράβατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Και αυτό ανεξάρτητα από την πραγματική κρίση των αξιολογητών ως προς την ποιότητα των αξιολογουμένων. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του νόμου, είναι στην ουσία αόριστες και μη σαφώς προσδιορισμένες έννοιες σε μία διοίκηση που λειτουργεί χωρίς καθηκοντολόγιο, χωρίς διακριτά χρονικά στάδια υλοποίησης των διαδικασιών και χωρίς προσδιορισμό των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών σε υπηρεσίες που στην ουσία λειτουργούν υποστελεχωμένες.
Επιπρόσθετα η αξιολόγηση ιδιαίτερα κατά την πρώτη εφαρμογή της απαιτεί εξειδίκευση από το Υπουργείο με την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών και κατευθύνσεων ως προς τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων μας. Τέτοιες οδηγίες και κατευθύνσεις δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα γεγονός που καθιστά το νόμο επί τοις ουσίας ανεφάρμοστο σε βασικά ουσιώδη σημεία του.
Το πάγωμα της εφαρμογής του νόμου ειδικά στις αιρετές Περιφέρειες επιβάλλεται και από τους νομικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στη διενέργεια πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι την ανάληψη της θητείας των νέων Περιφερειακών αρχών.
Για τους λόγους αυτούς η ΕΝΠΕ θεωρεί ότι ο νόμος είναι αντικειμενικά ανεφάρμοστος και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων μέχρι να δοθούν από το Υπουργείο οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις καθώς και να κριθούν οριστικά τα σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας που έχουν εγερθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

 

Αλλοιώνει και ακυρώνει στην πράξη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατάργηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ η Διοίκηση Τζιτζικώστα

Δελτία Τύπου

metopo_anaptoxis_logo_28012011_400xΈναν ακόμη θλιβερό σταθμό αποκτά το χρονικό της αναπτυξιακής, καταδίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τη νέο-δημοκρατική παράταξη που τη διοικεί.


Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 6 Φεβρουαρίου 2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, εισήχθη με πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης και συζητήθηκε το θέμα της επικείμενης κατάργησης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης  (Ο.Ρ.ΘΕ).


Ομόφωνα οι παρατάξεις εναντιώθηκαν στη συρρίκνωση του Ο.Ρ.ΘΕ σε Τμήμα του ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα. Με συντριπτική πλειοψηφία (3 λευκά της παράταξης ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής του Π.Σ. με επισπεύδοντα - συντονιστή τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης κ. Τσαμασλή, η οποία θα συνεδρίαζε άμεσα, ώστε να συντάξει την τεκμηριωμένη πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Κυβέρνηση για το μέλλον του ΟΡΘΕ και την αποκεντρωμένη λειτουργία του στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 
Σε πρόταση της εισηγήτριας της Παράταξης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κας Άννας Μίχου, να αναλάβει η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης την πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής, καθώς η Διοίκηση επιδεικνύει διαχρονικά ολιγωρία,  ο κος Τσαμασλής αντέδρασε υπερασπιζόμενος το έργο του και διαβεβαιώνοντας για την άμεση εκτέλεση της εντολής του Περιφερειακού Συμβουλίου και την ενσωμάτωση του κειμένου της Επιτροπής στην σχετική απόφαση. Δυστυχώς, η Παράταξή μας δικαιώθηκε και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που ανέλαβαν την ευθύνη της συμμετοχής στην Επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου, ουδέποτε κλήθηκαν. 

Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του κου Τζιτζικώστα για την αυθαίρετη ανατροπή της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εγκληματική ολιγωρία τους απέναντι σε ένα σοβαρό θέμα που αφορά στους όρους διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας και της λειτουργίας των κοινωνικών και οικονομικών / επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η Διοίκηση, ενώ έπρεπε να πρωταγωνιστεί στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου όλων των φορέων της Πόλης της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας ευρύτερα και να αναπτύξει μεθοδικά και αποφασιστικά στην Κυβέρνηση την επιχειρηματολογία για την αναγκαιότητα της αποκεντρωμένης παρακολούθησης και εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, απεμπόλησε ακόμη και τις ευκαιρίες που της έδωσε η Αντιπολίτευση για να υπερασπιστεί το δικαίωμα της ανάπτυξης του τόπου που υποτίθεται ότι υπηρετεί, στηρίζοντας στην ουσία τις κυβερνητικές επιλογές.

Στις 11/02/2014 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων το Νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο Ο.Ρ.ΘΕ και οι αρμοδιότητες του μεταβιβάζονται σε Τμήμα του ΥΠΕΚΑ που ΘΑ συσταθεί. Μάλλον είναι πια πολύ αργά, αλλά ακόμη και σήμερα:


ΚΑΛΟΥΜΕ τη Διοίκηση της ΠΚΜ να αναλάβει τις ευθύνες της. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αποκατασταθεί η νομιμότητα όσον αφορά στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ, τα σοβαρά θέματα της Περιφέρειας να μη γίνουν θύματα της ενδοκομματικής διαμάχης της παράταξης που διοικεί, ούτε βεβαίως των προσωπικών επιδιώξεων και φιλοδοξιών των πρωταγωνιστών της.

 

 

Οι πολίτες στο επίκεντρο αντί της σημερινής προσχηματικής τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημοσιέυματα

DSC_4696_1024xΟμιλία κ. Μάρκου Μπόλαρη στην ανοιχτή εκδήλωση της Πολιτικής Κίνησης «ΠΡΑΤΤΩ» για την Αυτοδιοίκηση και τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου

Για τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε ο Μάρκος Μπόλαρης σε εκδήλωση με θέμα τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του Μαΐου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 στο POLIS CAFE.

Κάνοντας αναφορά στην ετυμολογία των λέξεων Πόλις και πολίτης ο βουλευτής Σερρών και επικεφαλής της παράταξης Μέτωπο Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επεσήμανε την αντίθεση ανάμεσα στην προσέγγιση του ζητήματος από τη σκοπιά της κεντρικής δομής εξουσίας και αυτής που έχει ως σημείο αναφοράς τον πολίτη. Η πρώτη προσέγγιση είναι σύμφυτη με το παραδοσιακό σύστημα αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, ενώ το δεύτερο που έχει ως ιστορικό προηγούμενο τη γένεση της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα βάζει στο επίκεντρο της αναζήτησης τον πολίτη. Απότοκος της πρώτης προσέγγισης είναι η αντίληψη, κυρίαρχη στην αυτοδιοίκηση που θεωρεί ότι αποτελεί ένα μικρόκοσμο της κεντρικής εξουσίας ως προς τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης.

«Στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί προσχηματική τοπική διοίκηση που ονομάζεται αυτοδιοίκηση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπόλαρης και έχει ως άλλοθι νομιμοποίησης για μια τετραετία την ψήφο των πολιτών. Αυτό που χρειάζεται τόνισε είναι να βάλουμε στο επίκεντρο του πολιτικού μας λόγου, ως πολίτες, θεσμούς συμμετοχής του πολίτη – μέσω της λογοδοσίας, του δημόσιου ελέγχου, δημοψηφισμάτων, προγραμματισμού των έργων από τους πολίτες που ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα και ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου. Διαφορετικά παρατήρησε πως μεταφέρουμε τη λογική, το μοντέλο, το σχέδιο της κεντρικής κυβέρνησης πιο κάτω. Ζητήματα όπως αυτά του δημόσιου χώρου μόνο με την αναφορά στο κοινό των πολιτών μπορούν να έχουν μια αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση. Συνέπειες της αντίληψης που επεκράτησε είναι η καταστροφή του δημόσιου χώρου με το θλιβερό προνόμιο να είμαστε η μόνη χώρα που έχει καλύψει ρέματα και ποτάμια με αισθητικό κάλλος και ιστορική αξία. Εξάλλου, τόνισε ο κ Μπόλαρης όλα τα προηγούμενα χρόνια με τον πακτωλό χρημάτων που κατασπαταλήθηκε χωρίς να βελτιώσει την ποιότητα ζωής η αυτοδιοίκηση μιμούνταν τις πρακτικές μιας κεντρικής εξουσίας που στήριξε την ανάπτυξη του τόπου σε ένα στρεβλό διοικητικό και παραγωγικό πρότυπο. Τις συνέπειες αυτού του προτύπου βιώνουμε σήμερα, γιατί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας είναι το σύμπτωμα μιας βαθύτερης αιτίας. Ευθύνη των δημοκρατικών πολιτών, κατέληξε ο Μάρκος Μπόλαρης είναι να ξαναδούμε τη χώρα μας μέσα από αυτό που συγκροτεί τους πυλώνες της δημοκρατίας: τη δημόσια αναφορά, δηλ. τους πολίτες και την ισχυροποίηση, σεβασμό των θεσμών. Το έλλειμμα δημοκρατίας που βιώνουμε στις μέρες μας είναι αυτό επέφερε και την απαξίωση των θεσμών.

 

"Αντί άλλης απαντήσεως..."

Δελτία Τύπου

Graphic1a1

Graphic2a2

 

"Αντί άλλης απαντήσεως..."

Δελτία Τύπου

Halkidiki_1024x

 

 

 

 

Ιερισσός: Το αριστοτελικό «μέτρον» και τα άκριτα μέτρα τάξης

08/03/2013

Αφού αστοχούν στους δημοσιονομικούς στόχους, αποφάσισαν να ασκήσουν πολιτική καταστολής με τα ΜΑΤ. Παλιά συνταγή η επιβολή αστυνομικού κράτους. Εγκαθίδρυση φόβου. Πρακτικές που είναι σ’αντίθεση με την κοινωνία της συμμετοχής, της ανεκτικότητας, της λογικής, της τεκμηρίωσης, της πολυφωνίας. Πρακτικές που είναι σ’αντιδιαστολή με τη λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας.

Πράγματι:

  • Η απάντηση στην αγωνία της τοπικής κοινωνίας για τις πηγές στο Κρυονέρι που  υδροδοτούν τη Βόρεια Χαλκιδική δεν μπορεί να είναι επιχείρηση με ΜΑΤ αλλά με την επιστημονική αντικειμενική τεκμηρίωση: υπάρχει ή δεν υπάρχει διακινδύνευση; Εάν γίνει η εξόρυξη κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας; Γεωλόγοι, υδρογεωλόγοι, Έλληνες και ξένοι εντοπίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, τον συσχετίζουν με το πρόγραμμα εξόρυξης και απαντούν, ξεκαθαρίζουν. Με την επιστήμη και τη λογική.

  • Όταν αγωνιούν οι πολίτες για διακινδύνευση περιβαλλοντικής καταστροφής σ’ένα τόσο όμορφο και ευαίσθητο οικοσύστημα και αναδεικνύουν τους φόβους τους για τις αλυσιδωτές συνέπειες από το περιβάλλον στον τουρισμό, στην οικονομία, στην κοινωνία, η νόμω κρατούσα δημοκρατική κυβέρνηση επιβάλλεται να πείθει ότι συμμετέχει σ’αυτή την αγωνία. Να ελέγχει και να οργανώνεται, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ώστε να πείθει ότι θέλει και μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, τους πολίτες και τις δραστηριότητές τους σε μία απ’τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας. Δεν επιτίθεται ενοχικά με χημικά μέσα στον οικισμό.

Επειδή μέχρι σήμερα η διακινδύνευση του ζητήματος της εξόρυξης χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική, και μάλιστα στο Δήμο Αριστοτέλη, δεν γίνεται με την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση ούτε όσον αφορά στη διακινδύνευση για την υδροδότηση ούτε όσον αφορά στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Και βέβαια επειδή η σύμβαση που έχει υπογραφεί δεν προβλέπει έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, αντίστοιχα του όγκου και της αξίας του μεταλλεύματος. Απεναντίας, ο υπάρχων τεράστιας αξίας μεταλλευτικός πλούτος παραδίδεται στην ιδιωτική εταιρεία έναντι πινακίου φακής. Επειδή οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις διχάζουν την τοπική κοινωνία και έχουν εγκαταστήσει κλίμα καχυποψίας, φόβου και έντασης, ενισχύοντας και ανατροφοδοτώντας ακραίες λογικές και πρακτικές, είναι επιτακτικό στην πατρίδα του Αριστοτέλη να δράσουμε αριστοτελικώς:Στα «Πολιτικά» του Σταγειρίτη φιλοσόφου υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί ανάμεσα στους πολιτικούς άρχοντες και τους καλούς γιατρούς. Η υγεία θεωρείται ότι είναι ισορροπία ορισμένων παραγόντων, ανάμεσα σε δύο άκρα, σε δύο υπερβολές. Η πρόταση του Αριστοτέλη αφορούσε την επικράτηση του «μέτρου» στην πολιτεία και στην κοινωνία. Μας αφορά;

 

Ευχές για το 2014

Δελτία Τύπου

euhes2014

 

Ταξίδι στη χρυσή Ιστορία

Δημοσιέυματα

2013121200925_121628131ΒΕΡΓΙΝΑ

Σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, η πλέον λαμπρή ταφή που έχει εντοπισθεί μέχρι σήμερα είναι η ταφή του Φιλίππου Β' στις Αιγές.

Το ιστορικό βάρος του ονόματος κάνει το αρχαιολογικό εύρημα του Μανόλη Ανδρόνικου να τοποθετείται στην κορυφή. Μαζί ο πλούτος των κατασκευών και των κτερισμάτων και η απαράμιλλη τέχνη τους. Μπορεί και άλλες ταφές -όπως του Τουταγχαμών- να είναι πολύχρυσες. Oμως εδώ έχουμε και τη σφραγίδα της μεγάλης ώρας της Ιστορίας.

Τις Αιγές, γνωστές και ως Βεργίνα, επέλεξε φέτος το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για τη σειρά «Ο κύκλος των μουσείων». Οι μνημειώδεις τόμοι της σειράς προσφέρονται δωρεάν και αναρτώνται στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, όπου είναι προσβάσιμοι σε όλους.

Τίτλος της φετινής έκδοσης, «Αιγές - η βασιλική μητρόπολη των Μακεδόνων» και συγγραφέας η έφορος αρχαιοτήτων και μαθήτρια του Μ. Ανδρόνικου, Αγγελική Κοτταρίδη.

«Οι Αιγές είναι ένας τόπος που ακτινοβολεί αισιοδοξία», σημειώνει στον πρόλογο του λευκώματος η Μαριάννα Λάτση. «Ο πρώτος λόγος, περισσότερο προφανής, είναι ότι αποχωρώντας από τον τύμβο-μουσείο ο επισκέπτης αναδύεται ξανά στο φως της ημέρας, εξοικειωμένος όμως, ίσως για πρώτη φορά, με την ιδέα της αιωνιότητος.

Ο δεύτερος, και βαθύτερος, λόγος είναι ότι μπορεί κανείς να αντιληφθεί την εγγενή εξωστρέφεια της φυλής μας θαυμάζοντας τα επιτεύγματα των ανθρώπων που είχαν στην αρχαιότητα μεταλαμπαδεύσει τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου, αλλά και σημερινών ανθρώπων, που, με επιμονή και απόλυτη αίσθηση ευθύνης, μέρα με τη μέρα, δημιουργούν έναν πυρήνα πολιτισμού, μελέτης και προβολής όμοιος του οποίου δεν υπάρχει πουθενά».

ethnos

Περισσότερα...

 

Αίτημα για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

Δελτία Τύπου

metopo_anaptoxis_logo_28012011_400xΑίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2013 και το πρόγραμμα απεντομόσεων και μυοκτονιών, τον απολογισμό δράσεων χρονικά και τα αποτελέσματά τους, κατέθεσε ο επικεφαλής της Παράταξης «Μέτωπο Ανάπτυξης» κ.Μάρκος Μπόλαρης.

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης :Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2013

Προς:

1) κ. Απόστολο Τζιτζικώστα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

2) κ. Αντώνιο Μπάμιατζη Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Κ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2013 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ”

 
Κύριε Περιφερειάρχη, Ζητούμε να μας καταθέσετε, όλες τις αποφάσεις Οργάνων της Π.Κ.Μ. που αφορούν το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2013 αλλά και το πρόγραμμα απεντομόσεων και μυοκτονιών, τον απολογισμό δράσεων χρονικά και τα αποτελέσματά τους καθώς επίσης και όλα τα οικονομικά στοιχεία και σχετικά παραστατικά τόσο για το σύνολο της Π.Κ.Μ. όσο και κατά Περιφερειακή Ενότητα.

Ο Αιτών


Μάρκος Μπόλαρης

 

Ζητήσαμε θεσμική λειτουργία για τα ζητήματα που εγείρονται από την εγκατάσταση του Trans Adriatic Pipeline (TAP)

Δελτία Τύπου

Alpha_Radio_886_kavala_logoΣυνέντευξη Μάρκου Μπόλαρη στην εκπομπή «Μαγκαζίνο», του ραδιοφωινκού σταθμού άλφα ράδιο 88.5, με τον δημοσιογράφο Χαζαρίδη Δημήτρη.


Δημοσιογράφος : Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επικεφαλής του "Μετώπου Ανάπτυξης", της παράταξης που πήρε μέρος στις εκλογές του 2010 για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ζητά να γίνει η συνεδρίαση και μάλιστα να γίνει στη συνεδρίαση αυτή και ενημέρωση για τον αγωγό ΤΑΡ από τα στελέχη της κοινοπραξίας γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα και με το θέμα των απαλλοτριώσεων στην συγκεκριμένη περιοχή. Κύριε Μπόλαρη καλό μεσημέρι από Καβάλα.

Μπόλαρης : Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.

Δημοσιογράφος : Θέλω να ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο βάζετε το θέμα στο περιφερειακό Συμβούλιο ; Τι έχετε ακούσει τις τελευταίες ημέρες ; Γιατί ανησυχείτε εσείς προσωπικά ;

Μπόλαρης : Θέλω να επισημάνω πως ασχολούμαστε με ένα μεγάλο έργο, τον αγωγό αυτό της μεταφοράς του αερίου, ο οποίος έχει σαφέστατα γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό όπως είδατε η διαχείριση έγινε σε επίπεδο κορυφής όχι μόνο από πλευράς της χώρας μας αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Η διαχείριση λοιπόν ενός τόσο μεγάλου έργου χρειάζεται χειρισμούς οι οποίοι είναι διαφανείς και εννοείται ότι σέβονται την υπάρχουσα, την κείμενη ελληνική νομοθεσία, σέβονται τα δικαιώματα και τις αξιώσεις, τις νόμιμες αξιώσεις των πολιτών.

Δημοσιογράφος : Υπάρχει κάποιο θέμα με τις απαλλοτριώσεις ;

Μπόλαρης : Γνωρίζω πολύ καλά ότι και στις δύο περιφέρειες και στην Ανατολικής Μακεδονίας και στην Κεντρικής Μακεδονίας έχουν δημιουργηθεί ήδη ζητήματα. Ζητήματα με τα οποία παρεμβαίνουν πολίτες, συνεταιρισμοί.

Δημοσιογράφος : Κύριε Μπόλαρη πείτε μου το εξής, υπάρχει και για εσάς ένα θέμα αλλαγής της όδευσης του αγωγού ; Επηρεάζει την τοπική οικονομία η αρχική χάραξη ;

Μπόλαρης : Η Ελλάδα δεν είναι η Αλβανία του Εμβέρ Χότζα, δεν είναι απομονωμένη χώρα. Είναι χώρα ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωσή αλλά είναι και χώρα η οποία ενδιαφέρεται για να υπάρχει διέλευση αγωγών γεωστρατηγικής σημασίας από το έδαφός της. Αυτό δείχνει τη θέση της χώρας και τα συμφέροντα της χώρας σήμερα μέσα σε ένα πλέγμα παγκοσμιοποίησης. Εκείνο το οποίο ζητώ εγώ από το περιφερειακό Συμβούλιο είναι το εξής, να ξέρουμε ποια είναι η όδευση και ποιες είναι οι διαδικασίες. Και πως αντιμετωπίζονται τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Χρειάζεται διαφάνεια. Πρέπει το υπουργείο το οποίο επιβλέπει το έργο και η εταιρεία, η κοινοπραξία η οποία κατασκευάζει το έργο να έρθουν στο περιφερειακό Συμβούλιο να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να πουν τι κάνουν και ότι αυτό που κάνουν είναι και νόμιμο, πρέπει να είναι νόμιμο, είναι νόμιμο και πρέπει να σέβονται τους πολίτες με τους οποίους έρχεται σε συναλλαγή. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα πρέπει να τον εκθέσουν στο περιφερειακό Συμβούλιο. Να ξέρει το περιφερειακό Συμβούλιο, να ξέρουν και οι πολίτες.

Περισσότερα...

 

Παρέμβαση Μ.Μπόλαρη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συνεντέυξεις-Ομιλίες

 

Πρόκληση η Περιφέρεια για τον Μπόλαρη

Δημοσιέυματα

timthumb.php1Στον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των εκλογών επιμένει ο ανεξάρτητος βουλευτής και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Μάρκος Μπόλαρης, που ως φαίνεται θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τη θέση του περιφερειάρχη.

«Η περιφέρεια ως θεσμός είναι μία μεγάλη πρόκληση γιατί είναι θεσμός δημοκρατίας και ανάπτυξης», λέει, προαναγγέλλοντας τρόπον τινά την υποψηφιότητά του. Και επειδή οι σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ ανήκουν προ πολλού στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να απευθύνεται σε πολύ ευρύτερο χώρο πλέον, δηλώνει πεπεισμένος ότι «έχουν πέσει οι φράχτες που χώριζαν τεχνητά τον κόσμο σε παρατάξεις»…

Εκτιμώντας ότι οι πολίτες περιμένουν από τα πολιτικά κόμματα προτάσεις και αντ’ αυτού διαπιστώνουν με οργή τεράστιο έλλειμμα πολιτικής, σημειώνει πως δεν είναι καλός οιωνός για μία χώρα σε κρίση το γεγονός ότι «η συζήτηση είναι στο ποιοι είναι υποψήφιοι και όχι τι θα κάνουν»…

Αισιοδοξεί πάντως ότι «ο κόσμος ξέρει να ξεχωρίσει αυτούς οι οποίοι προσχηματικά παρεμβαίνουν και αυτούς οι οποίοι σαν δήμαρχοι κλπ κατέβαλαν ένα κομμάτι από την ψυχή τους στη θέση που υπηρέτησαν»…
matrix24.gr_120x

 

"Αντί άλλης απαντήσεως..."

Δελτία Τύπου

20130410_erotisi_YPEKA_metalleia_xrusou_Page_1_1024x

20130410_erotisi_YPEKA_metalleia_xrusou_Page_2_1024x20130410_erotisi_YPEKA_metalleia_xrusou_Page_3_1024x

 

"Αντί άλλης απαντήσεως..."

Άλλες παρεμβάσεις

metopo_anaptoxis_logo_28012011_400x

 

 

 

 

Μεταλλεία χρυσού στο Δήμο Αριστοτέλη – Πρόκληση ανάπτυξης ή περιβαλλοντική και οικονομική απειλή – Διαβούλευση για την κοινωνική συνοχή

11/03/2013


Αίτημα για σύγκληση Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Μεταλλεία χρυσού στο Δήμο Αριστοτέλη – Πρόκληση ανάπτυξης ή περιβαλλοντική και οικονομική απειλή – Διαβούλευση για την κοινωνική συνοχή», κατέθεσε σήμερα η Περιφερειακή Παράταξη «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με επικεφαλής τον Μάρκο Μπόλαρη στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Α. Μπάμιατζη.

Το πλήρες κείμενο του αιτήματος έχει ως εξής:

Προς τον Πρόεδρο
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Αντώνιο Μπάμιατζη

Θέμα: Αίτημα για σύγκληση Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταλλεία χρυσού στο Δήμο Αριστοτέλη – Πρόκληση ανάπτυξης ή περιβαλλοντική και οικονομική απειλή – Διαβούλευση για την κοινωνική συνοχή»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας τα κρίσιμα μεγάλα ζητήματα να επιλύονται με διάλογο, με διαβούλευση, με ορθό λόγο, με γνώση και τεκμηρίωση. Τους τελευταίους μήνες στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Αριστοτέλη κορυφώνεται καθημερινά η ένταση και δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, με αφορμή την επένδυση για εξόρυξη χρυσού.
Είναι φανερό όμως ότι η απάντηση στην αγωνία της τοπικής κοινωνίας για τις πηγές στο Κρυονέρι που υδροδοτούν τη Βόρεια Χαλκιδική δεν μπορεί να είναι επιχείρηση με ΜΑΤ, αλλά απάντηση επιστημονικά και αντικειμενικά τεκμηριωμένη: υπάρχει ή δεν υπάρχει διακινδύνευση; Εάν γίνει η εξόρυξη κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας ή όχι;
Γεωλόγοι, υδρογεωλόγοι, Έλληνες και ξένοι, εντοπίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, τον συσχετίζουν με το πρόγραμμα εξόρυξης και απαντούν με επιστημονικά δεδομένα.

Όταν αγωνιούν οι πολίτες για διακινδύνευση περιβαλλοντικής καταστροφής σ’ένα τόσο όμορφο και ευαίσθητο οικοσύστημα και αναδεικνύουν τους φόβους τους για τις αλυσιδωτές συνέπειες από το περιβάλλον στον τουρισμό, στην οικονομία, στην κοινωνία, η νόμω κρατούσα δημοκρατική κυβέρνηση επιβάλλεται να ελέγχει και να οργανώνεται, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ώστε να πείθει ότι θέλει και μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον, τους πολίτες και τις δραστηριότητές τους σε μία απ’τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας.
Επειδή μέχρι σήμερα η διακινδύνευση που τίθεται με την εξόρυξη χρυσού στη Βόρεια Χαλκιδική, και μάλιστα στο Δήμο Αριστοτέλη, δεν αντιμετωπίζεται με την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση ούτε όσον αφορά στη διακινδύνευση για την υδροδότηση ούτε όσον αφορά στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, την τουριστική ανάπτυξη και την οικονομία των τοπικών κοινωνιών. Και βέβαια επειδή η σύμβαση που έχει υπογραφεί δεν προβλέπει έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, αντίστοιχα του όγκου και της αξίας του μεταλλεύματος. Απεναντίας, ο υπάρχων τεράστιας αξίας μεταλλευτικός πλούτος παραδίδεται στην ιδιωτική εταιρεία έναντι, όπως καταγγέλεται, πινακίου φακής.
Επειδή οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις διχάζουν την τοπική κοινωνία και έχουν εγκαταστήσει κλίμα καχυποψίας, φόβου και έντασης, ενισχύοντας και ανατροφοδοτώντας ακραίες λογικές και πρακτικές, είναι επιτακτικό στην πατρίδα του Αριστοτέλη να δράσουμε αριστοτελικώς:
Στα «Πολιτικά» του Σταγειρίτη φιλοσόφου υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί ανάμεσα στους πολιτικούς άρχοντες και τους καλούς γιατρούς. Η υγεία θεωρείται ότι είναι ισορροπία ορισμένων παραγόντων, ανάμεσα σε δύο άκρα, σε δύο υπερβολές. Η πρόταση του Αριστοτέλη αφορούσε την επικράτηση του «μέτρου» στην πολιτεία και στην κοινωνία.
Επειδή η πολιτική πρόταση του Αριστοτέλη παραμένει ισχυρή και επίκαιρη και για όλους τους ως άνω λόγους, ζητούμε την ειδική σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα «Μεταλλεία χρυσού στο Δήμο Αριστοτέλη – Πρόκληση ανάπτυξης ή περιβαλλοντική και οικονομική απειλή – Διαβούλευση για την κοινωνική συνοχή», προκειμένου να λειτουργήσει ως forum διαβούλευσης, σε πρώτη φάση. Στη συνεδρίαση θα πρέπει να εκπροσωπηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς, ήτοι ο Δήμος Αριστοτέλη, οι δημοτικές παρατάξεις, οι αρμόδιοι επιστήμονες και επιστημονικοί φορείς, το Συντονιστικό Όργανο των κατοίκων της περιοχής, οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία χρυσού, η εταιρεία μετάλλευσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα αρμόδια Ερευνητικά Κέντρα, έτσι ώστε να δοθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη συνέχεια η δυνατότητα ανάληψης ουσιαστικών πρωτοβουλιών.

Για την
Περιφερειακή Παράταξη
«Μέτωπο Ανάπτυξης»

Μ. Μπόλαρης

 

Πορευόμαστε αυτοδιοικητικά και ανεξάρτητοι στην υπηρέτηση των πολιτών της Περιφέρειας

Δελτία Τύπου

metopo_anaptoxis_logo_28012011_400xΕυχαριστώ τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Απόστολο Πάνα για την μέχρι χτες συνεργασία, καθώς και για την πρωτοβουλία του να θέσει εαυτόν εκτός παράταξης. Κατανοώ αυτήν την ενέργειά του ως αναπόφευκτη, από τον διορισμένο ως ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας.
Είναι σαφές ότι η παράταξή μας «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης» έχει αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά με επίκεντρο ενδιαφέροντος τα σωρευμένα προβλήματα της Περιφέρειάς μας και των πολιτών της.
Η ανεξάρτητη δημοκρατική πορεία μας ενοχλεί φανερά την συγκυβέρνηση και όσους έχουν σχέση εξάρτησης από αυτήν. Κατανοούμε και τις δικές τους επανειλημμένες απέλπιδες παρασκηνιακές παρεμβάσεις που πέσαν στο κενό.
Στην κρίσιμη αυτή εποχή, έχουμε αποφασίσει να υπηρετήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους χειμαζόμενους συμπολίτες της Περιφέρειάς μας και τον τόπο. Την απόφασή μας αυτή την θέτουμε στην δική τους κρίση και ΜΟΝΟ και όχι στις επιταγές απαξιωμένων επιτελείων ή συμφερόντων.

Μάρκος Μπόλαρης

 

Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου: Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το Νέο έτος

Δημοσιέυματα

organismos_festival_olympou_wishesorganismos_festival_olympou_wishes_2

 

Η Περιφερειακή Παράταξη «ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για την υπόθεση του Γυμναστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ΗΡΑΚΛΗΣ»: α) Να τιμωρηθούν και να πληρώσουν οι υπαίτιοι φοροδιαφυγής β) Το αθλητικό Σωματείο να συνεχίσει απρόσκοπτα την ιστορική διαδρομή και προσφορά του!

Δελτία Τύπου

metopo_anaptoxis_logo_28012011_400xΟι πολίτες της Θεσσαλονίκης και το σύνολο των φιλάθλων απαιτούν από την Πολιτεία το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης στον Γυμναστικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης «ΗΡΑΚΛΗΣ»:


Να τιμωρηθούν και να κληθούν να πληρώσουν όσοι φοροδιαφεύγοντας ζημίωσαν το Δημόσιο. Κι όσοι ως πρόσωπα με όποια ιδιότητα παρανομώντας συνήργησαν στη φοροδιαφυγή.


Ο ισχυρισμός του Υπουργείου Οικονομικών ότι ο Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ από αθλητικό σωματείο έχει μετατραπεί σε κερδοσκοπικό δεν αποδεικνύεται και στερείται της στοιχειώδους τεκμηρίωσης!


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας επιστρέφει το ατεκμηρίωτο αυτό έγγραφο στην εκδώσασα Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ως απαράδεκτο.


Το ιστορικό σωματείο του ΗΡΑΚΛΗ με τα δεκαεπτά αθλητικά του τμήματα, τους εκατοντάδες αθλητές, τους προπονητές, τα μέλη, τους γονείς των αθλητών και τους φιλάθλους πρέπει να συνεχίσει αδιατάρακτα την πορεία του, πορεία προσφοράς στον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Δημοσιέυματα

4834a75fΨήφισμα για το θέμα της έξαρσης της νεοναζιστικής βίας στη χώρα εξέδωσε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή τακτική συνεδρίαση του σώματος. 

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής: 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας καταδικάζει κατηγορηματικά και απερίφραστα κάθε εγκληματική συμπεριφορά, κάθε νεοναζιστική και φασιστική έκφραση, που εκδηλώνεται και με τη μορφή βίαιων ενεργειών και δολοφονικών επιθέσεων, όπως η πρόσφατη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από μέλη της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Εκφράζει δε τον απόλυτο αποτροπιασμό του όχι μόνο για τις εγκληματικές πράξεις, αλλά και για τις φασιστικές αντιλήψεις και ιδέες του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, που στραγγαλίζουν κάθε ελεύθερη έκφραση, δυναμιτίζουν τη δημοκρατία και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή. Είναι τραγικό και αδιανόητο στη χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, στη χώρα που πάλεψε ηρωικά το φασισμό και το ναζισμό και θρήνησε χιλιάδες θύματα από τη ναζιστική θηριωδία, να ευδοκιμεί η Χρυσή Αυγή, ένα νεοναζιστικό μόρφωμα με δομή εγκληματικής και παραστρατιωτικής οργάνωσης. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, που συνιστά κίνδυνο για τα θεμέλια ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους όπως η Ελλάδα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά αίτια του φαινομένου και να εκφραστεί ξανά η κοινωνική αλληλεγγύη με δημιουργική και δημοκρατική πολιτική έκφραση. Και καλεί σε εγρήγορση όλους τους πολίτες, ώστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να δώσουμε τη μάχη απέναντι στο φασισμό και το νεοναζισμό και να μην αφήσουμε περιθώριο σε κανένα επίδοξο διάδοχό τους να βρει πρόσφορο έδαφος. Η θέση μας είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν υπάρχει –και δεν πρέπει να υπάρξει – χώρος για την παραβίαση του δημοκρατικού πλαισίου και των θεσμών από φασιστικές και ναζιστικές νοοτροπίες και αντιλήψεις».

 

menu_anazitisi

menu_radio


menu_pws

menu_cv

menu_make

menu_rss

menu_syndesmoi
diadi_0
bolaris.gr
diadi_1diadi_2
diadi_3diadi_5
diadi_4diadi_6